จำนวนงานวิจัย

342

ชาย 192 หญิง 150
จำนวนบทความ

1035

ชาย 584 หญิง 451
จำนวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

35

ชาย 34 หญิง 1
จำนวนนักวิจัย

258

ชาย 130 คน หญิง 128 คน

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ หัวข้อข่าว เปิดอ่าน
1 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 “International Conference on Technology Innovative Educational and Multidisciplinary skills in the 21s century research " 30
2 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564 44
3 ขอเชิญบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ ครั้งที่ 2 71
4 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 71
5 ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (TNIAC2021) และงานโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 (ICBIR2021) 168
6 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม "การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม" 179